Ken Inoue

Back to teams

Pilot Info

称号 Ken Inoue
称号 China
赛队 Breitling China Dragon
Follow Ken Inoue:
Ken Inoue

Drone Setup

即将推出

队友

Qiang Long
Bo Chen
Hom Sha
Ronnie Chow